Fotogalerija

Fotografije se mogu naručiti u obliku autorskih razglednica ili kao samostalne fotografije, sa ili bez okvira, u slijedećim formatima:

  • 10 x 15
  • 20 x 15
  • 20 x 30 ( A4 )
  • 30 x 40 ( A3 )

Sve fotografije su zaštićene Zakonom o autorskim pravima NN 167/03.
Za dodatna pojašnjenja ili upite možete nas kontaktirati na:

Paviljon Katzler 1897, Ulica Stjepana Radića bb, 47000 Karlovac

Mobitel: 098 818 - 057

Email: [email protected]